Fleet


Coaches

Features
 • Free WiFi Taxi Kingston Hire Free WiFi
 • Luggage Taxi Kingston Hire Luggage
 • Outlets Power Kingston Taxi Hire Outlets
 • Reclining Seats Kingston Hire Taxi Reclining Seats
 • Restroom Taxi Hire Kingston Restroom
 • Television TV Kingston Hire Minibus TV
 • 72 Passenger Kingston Coach Taxi

  72 Passenger MTI Coach

  72 Passenger

 • 64 Passenger Coach Kingston Hire

  64 Passenger Setra Coach

  64 Passenger

 • 56 Passenger Coach Kingston Hire

  56 Passenger Setra Coach

  56 Passenger

Minibuses

Features
 • Free WiFi Taxi Kingston Hire Free WiFi
 • Luggage Taxi Kingston Hire Luggage
 • Outlets Power Kingston Taxi Hire Outlets
 • Legroom Taxi Hire Kingston More Legroom
 • Restroom Taxi Hire Kingston Restroom
 • Television TV Kingston Hire Minibus TV
 • 24 Seats Minibus Hire Kingston

  24 Seater Minibus

  24 Passenger

 • 16 Seats Minibus Hire Kingston

  16 Seater Minibus

  16 Passenger

 • 8 Seats Minibus Hire Kingston

  8 Seater Minibus

  8 Passenger

 • 5 Seats Mercedes $siteloc Hire

  5 Passenger Mercedes

  5 Passenger

 • 4 Seats Kingston MPV Minibus Hire

  4 Passenger MPV

  4 Passenger